Sörlaskjól 70, 107 Reykjavík

2 Herbergja, 70.10 m2 Fjölbýlishús, Verð:49.900.000 KR.

OPIÐ HÚS - Miðvikudaginn, 8. febrúar - milli kl. 12.15 og 12:45 - Verið velkomin! FALLEG OG HlÝLEG 2JA HERB. ÍBÚÐ Á ÞESSUM VINSÆLA STAР - 107 REYKJAVÍK. Samkvæmt skráningu Þjóðskrár Íslands er birt flatarmál eignarinnar 70,1 fm.  Um er að ræða 2ja herb. kjallaraíbúð steinsteyptu sex íbúða parhúsi (Sörlaskjól 70-72) byggt árið 1952. Þrjár íbúðir eru í Sörlaskjóli 70. Íbúðin er skráð 68,7 fm. og sér geymsla skráð 1,4 fm. en önnur geymsla er innan íbúðarinnar. Sérinngangur er inn í íbúðina. Íbúðin skiptist í forstofu, gang, hol, eldhús, stofu, svefnherbergi og eldhús. Hægt væri að opna eldhúsið í holið, en stór tvöföld frönsk hurð er úr holinu inn i stofuna. Íbúðinni fylgir geymsla í sameign ásamt aðgengi að sameiginlegu þvottahúsi. Forstofa/gangur: Forstofa og gangur er með flísum á gólfum, fatahengi er á ganginum og þaðan innangengt í sameignina.  Hol: Flísalagt og miðja íbúðarinnar, innangegnt í stofu, eldhúsið, svefnherbergið ...

Vindás 1, 110 Reykjavík

2 Herbergja, 80.80 m2 Fjölbýlishús, Verð:51.900.000 KR.

OPIÐ HÚS - Miðvikudaginn, 8. febrúar - milli kl. 17.30 og 18:00 - Verið velkomin! GLÆSILEG, ENDURNÝJUÐ 2JA HERB. ÍBÚÐ Á 2.HÆÐ MEÐ SUÐUR SVÖLUM ÁSAMT STÆÐI Í BÍLSKÝLI Á EFTIRSÓTTUM STAÐ - 110 REYKJAVÍK. Samkvæmt skráningu Þjóðskrá Íslands er birt flatarmál eignarinnar 80,8 fm. Um er að ræða 2ja herb. íbúð á 2.hæð í steinsteyptu þriggja hæða fjölbýlishúsi byggðu árið 1984 ásamt stæði í bílskýli byggðu árið 1992.  Íbúðin ásamt sér geymslu á sömu hæð er skráð 58,8 fm og stæðið í bílskýlinu 22 fm. Komið er inn í anddyri eða hol sem aðskilur allar vistarverur íbúðarinnar. Til hægri er eldhúsið sem er búið að opna í stofuna, en beint inn af inngangi er svefnherbergið og baðherbergið til vinstri. Sameiginlegt, mjög aðgengilegt þvottahús er á hæðinni ásamt sér geymslu íbúðarinnar. Anddyri/hol: Parket á gólfi og fataskápur. Eldhús: Nýleg innrétting, gott skápapláss, keramik helluborð og vönduð tæki, ...

Blikanes 12, 210 Garðabær

7 Herbergja, 251.40 m2 Einbýlishús, Verð:220.000.000 KR.

EINSTÖK EIGN - GLÆSILEGT EINBÝLI Á EINNI HÆÐ MEÐ TVÖFÖLDUM BÍLSKÚR Á EINSTÖKUM STAÐ - SUÐURHLÍÐ Á ARNARNESI. Í Þjóðskrá Íslands er skráð flatarmál eignarinnar 251,4 fm. Um er að ræða steypt einbýlishús með tvöföldum bílskúr, byggt árið 1970. Húsið hefur verið endurnýjað á vandaðan og heildstæðan hátt. Það stendur á glæsilegri, vel staðsettri og veðursælli 1.194 fm. útsýnislóð með stórum sólpalli til suðvesturs og heitum potti. Gengið er inn í rúmgóða forstofu með aðgengi inn á baðherbergi. Úr forstofunni er gengið inn í stórt sjónvarpshol sem aðskilur svefnálmuna sem er til hægri og stofurnar og eldhúsið til vinstri við inngang. Rúmgott skrifstofuherbergi er inn af sjónvarpsholi. Nú eru þrjú svefnherbergi í húsinu, (upphaflega skv. teikningum voru þau sex). Í svefnálmunni er gangur með hjónasvítu með fataherbergi og baðherbergi ásamt tveimur öðrum svefnherbergjum. Hátt er til lofts og vítt til veggja í stofunum ...

Naustabryggja 28, 110 Reykjavík

8 Herbergja, 227.20 m2 Raðhús, Verð:124.900.000 KR.

GLÆSILEGT FJÖLSKYLDUVÆNT ENDARAÐHÚS Á ÞREMUR HÆÐUM OG TVÖFÖLDUM BÍLSKÚR Á ÞESSUM EFTIRSÓTTA STAÐ Í BRYGGJUHVERFINU.  Um er að ræða endaraðhús á þremur hæðum byggt árið 1999 með sér íbúðarherbergi á jarðhæð, tvöföldum 40,7 fm bílskúr, sólskála, afgirtri verönd og stórum suður svölum ásamt minni svölum á efstu hæðinni. Á efstu hæðinni eru fjögur góð svefnherbergi og baðherbergi. Á miðhæðinni er mjög rúmgott eldhús þar sem útgengt er út á stórar suður svalir, tvær stofur og borðstofa. Á jarðhæðinni er íbúðarherbergi, anddyri og baðherbergi, innangengt er inn í bílskúrinn og þvottaaðstöðuna. Einnig er útgengt út í sólstofuna og veröndina. Samkvæmt skráningu Þjóðskrá Íslands er birt flatarmál eignarinnar 227,2 fm.   Forstofa/anddyri: Flísalagt með fatahengi, innangengt í bílskúrinn og salernið á jarðhæðinni, einnig er útgengi út í sólskálann og veröndina. Íbúðarherbergi á jarðhæð: Stórt herbergi með parketi á gólfi, eldhúskrókur inn af og innangengt í bílskúrinn og ...

Klapparstígur 1, 101 Reykjavík

4 Herbergja, 108.90 m2 Fjölbýlishús, Verð:94.800.000 KR.

Ibúðin er SELD - Með fyrirvara! ATH! Því verður ekki "Opið hús" í dag, þriðjudag! GULLMOLI - STÓRGLÆSILEG 108,9 FM ÍBÚÐ Í VINSÆLU LYFTUHÚSNÆÐI MEÐ VÖNDUÐUM INNRÉTTINGUM, TVENNUM SVÖLUM OG ÖÐRUM YFIRBYGGÐUM MEÐ EINSTÖKU ÚTSÝNI OG STÆÐI Í LOKUÐU BÍLSKÝLI - 101 REYKJAVÍK. Samkvæmt skráningu Þjóðskrár Íslands er birt flatarmál eignarinnar 108,9 fm. Um er að ræða einstaka eign, falleg og rúmgóð íbúð á 6.hæð í steinsteyptu lyftuhúsnæði byggðu árið 1990 með sérstaklega vönduðum innréttingum og fallegu útsýni. Húsnæðið er í húsaþyrpingu sem hefur fengið gott viðhald í gegnum árin. Íbúðin sem um ræðir stendur inn á lóðinni á hljóðlátum stað. Í húsinu starfar húsvörður á vegum húsfélagsins. Íbúðin er skráð 102,4 fm. og geymsla 6,5 fm. bílastæði í bílageymslu er ekki skráð í fermetratölu. Gengið er inn í rúmgóða forstofu, inn af henni er gangur en til vinstri eru tvö svefnherbergi en til hægri er baðherbergið. Stofurnar ...

Skólabraut 21, 300 Akranes

3 Herbergja, 106.30 m2 Fjölbýlishús, Verð:44.500.000 KR.

Góð 3ja - 4ra herbergja íbúð á 3.h. við Skólabraut 21 á Akranesi.  Samkvæmt skráningu Þjóðskrár Íslands er íbúðin 106, fm.  Skólabraut 21 stendur við kirkjuna og sundlaugina. Þvottaherbergi og geymsla eru innan íbúðar  Rúmleg lofthæð er í íbúðinni eða 2,90 m. Íbúðin hefur tvennar svalir og er fallegt útsýni úr íbúð yfir Akranes, út á Faxaflóann og Snæfellsnes.  Íbúðin skiptist þannig : Gangur :  Gengið er inn á gang með parketi á gólfi. Eldhús :  Rúmgott.  Parket á gólfi, góð innrétting og tæki ásamt borðplássi. Herbergi : Parket á gólfi og skápur. Herbergi : Parket á gólfi, skápur og útgangur út á vestur - svalir. Stofa : Mjög rúmgóð stofa með parketi á gólfi og útgang út á suður - svalir Baðherbergi : Flísar á gólfi, nýr sturtuklefi, innrétting og gluggi. Þvottaherbergi : Flísar á gólfi og vaskur. Geymsla :  Parket á gólfi. Sameign:  Á jarðhæð er hitakompa ...

Skólastígur 32, 340 Stykkishólmur

3 Herbergja, 76.30 m2 Tví/Þrí/Fjórbýli, Verð:32.000.000 KR.

Stórglæsileg og mikið endurnýjuð neðri sérhæð í tvíbýlishús á þessum eftirsótta stað í Stykkishólmi. Sér inngangur, tvo góð bílastæði, timbur verönd með skjólveggjum og fl. príða þessa einstöku eign.  Búið er að endurnýja allar skolp og drenlagnir, gólfefni innréttingar og fleira. Sjón er sögu ríkari. Hringdu núna og bókaðu tíma í skoðun.  Parketflísar eru á gólfum en parket er í herbergjum. Komið er inn um sér inngang í góða forstofu. skápur. Eldhús er opið við stofu, glæsileg nýleg innrétting og tæki. Stofa er rúmgóð, hurð er út í garð. Baðherbergi er glæsilegt flísalagt, sturta, innrétting, t.f. þvottavél og þurkara. Tvö herbergi, skápur er í hjónaherbergi.  Allar nánari upplýsingar veitir Ásmundur Skeggjason fasteignasali, as@hofdi.is, Gsm 895 3000.-  

Móbergsskarð 14, 221 Hafnarfjörður

7 Herbergja, 264.10 m2 Parhús, Verð:137.700.000 KR.

Fallegt og frábærlega staðsett 224,7 fm parhús (einbýli) með auka íbúð á tveimur hæðum ásamt 39,4 fm bílskúr. Húsið er innst í botnlanga ofan við götu og við óbyggt opið svæði. Einstakt útsýni . Stutt er í skóla, leikskóla og alla þjónustu. Skv. skipulagi er heimild fyrir samþykktri 2-ja herbergja auka íbúð á jarðhæð ef það hentar kaupanda. Húsið er tengist saman á bílskúrum og því í raun einbýli. Húsið er til afhendingar fljótlega, fullbúið að utan, steinað, útihurðir og gluggar, áltré frá Byko. Í gluggum er sólstopp gler. Bílskúrshurð af vandaðri gerð. Þakkantur klæddur með 2 mm hvítu áli og timbur undir. Búið er að jarðvegsskipta á lóð og er hún afhent í núverandi ástandi, grófjöfnuð.  Að innan afhendist húsið full einangrað með með múruðum útveggjum, í raun tilbúið til innréttinga án léttra milliveggja. Steyptur stigi er á milli hæða. ...

Engjavellir 5, 221 Hafnarfjörður

2 Herbergja, 76.70 m2 Fjölbýlishús, Verð:54.900.000 KR.

Gullfalleg rúmgóð 2-ja herbergja íbúð með sér inngangi og sér suðvestur garði sem er hellulagður og með skjólgirðingu. Sér þvottahús er í íbúð. Íbúð getur losnað strax. Bílastæði eru fyrir framan inngang og eru komnar hleðslustöðvar.  Komið er inn í flísalagða forstofu, skápur. Herbergi er rúmgott, flísar eru á gólfi, skápur er á heilum vegg. Baðherbergi er flísalgt, gólf og veggir, sturta, innrétting er við vask. Sér þvottahús er í íbúðinni. Stofa er flísalögð, hurð er út í hellulagðan garð sem er sér fyrir þessa íbúð. Eldhús er opið að hluta við stofu, falleg innrétting, borðkrókur, gaseldavél.  Húsið er klætt að utan, í kjallara er sér geymsla auk hefðbundinnar sameignar. Allar nánari upplýsingar veitir Ásmundur Skeggjason fasteignasali, as@hofdi.is, S 895 3000.- 

Sýni 1 til 9 af 22